Közérdekű

A Debreceni Egyetemen az adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit követve az egyetem, honlapján közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos adatokat, továbbá közérdekű adatigénylés keretében teszi elérhetővé a törvény szerint megismerhető adatokat és információkat. Ezzel biztosítja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jog érvényesülését. Közérdeklődésre tartanak számot az egyetemen betöltésre váró állások és más szervezetek (vállalatok, cég stb.) által az egyetemen meghirdetni kívánt állásajánlatok is.