Kiválóságaink

 • Kitüntetettek
  • A Debreceni Egyetem kitüntetési nyilvántartása a jogelőd intézmény vonatkozásában is, egészen a 90-es évekre visszanyúlóan tartalmazza a kitüntetést kapottak nevét, beosztását, szervezeti egységét, illetve az adományozás évét. A nyilvántartás felöleli az állami, a szakmai, illetve az egyetemi kitüntetéseket egyaránt.
 • Akadémikusok
  • A Magyar Tudományos Akadémia fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, valamint a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. A Debreceni Egyetem több oktatója, kutatója is tagja az Magyar Tudományos Akadémiának, akik ezzel a megtiszteltetéssel tagjai lehetnem a magyar tudományos élet kiemelkedő elismertségű kutatói közösségének.
 • Kitüntetéses doktorok
  • A felsőoktatási intézmény rektora – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
 • Díszdoktorok
  • Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.
 • Köztársasági ösztöndíjasok
  • Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz – tanévenként  – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
 • Élsportolók
  • A Debreceni Egyetem és jogelőd intézményei padjaiból számos olimpikon, élsportoló került ki és vált egyetemünk büszkeségévé. 2006 óta minden évben átadásra kerül a hazai és nemzetközi sporteseményeken kiemelkedően szereplő hallgatók elismerésére a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója” díj.

Frissítés dátuma: 2017.01.05.