Rektorválasztás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dr. Szilvássy Zoltán rektor 2017. június 30. napjával lejáró megbízatására tekintettel, a Debreceni Egyetem fenntartójaként pályázatot hirdetett az egyetem rektori munkakörének betöltésére.

A felhívásra egy pályázó, a Debreceni Egyetem jelenlegi rektora, Dr. Szilvássy Zoltán nyújtotta be pályázatát. A pályázat megfelelt a pályázatban előírt feltételeknek.

A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. § (5) bekezdése értelmében a rektori pályázatnak az Egyetem fejlesztésére, vezetésére vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó részei az alábbiakban kerülnek közzétételre:

A rektori pályázat intézmény vezetésére vonatkozó elképzelései

A rektori pályázatot a Szenátus véleményezi, és dönt a rektorjelölt személyéről. A rektort a miniszter bízza meg.