Szabályzatok

Szabályzat neve Elfogadva Módosítva
I. Alapdokumentumok
A Debreceni Egyetem alapító okirata 2011.08.01 2013.03.21; 2015.01.07; 2015.08.27; 2016.08.25; 2016.12.28
A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2015.02.05 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28; 2016.06.01; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.01; 2017.01.01; 2017.02.23
II. A Debreceni Egyetem külön megalkotott szabályzatai, melyek a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezik
A Debreceni Egyetem szervezeti felépítését, tagolását bemutató Organogram (2. sz. Melléklet) 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01; 2016.06.30
Debreceni Egyetem Kancellária Ügyrend (3. sz. melléklet) 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01
Debreceni Egyetem Kancellária Organogram 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01
A Szenátus tagjainak választási szabályzata (4. sz. Melléklet) 1999.11.22 2006.06.22; 2016.03.17; 2016.10.27; 2016.12.02
A Szenátus tagjainak megválasztására irányuló eljárás szervezetei és eljárásuk részletes szabályai 2016.09.29 2016.10.27
A Karok Működési Rendje (5. sz. Melléklet) 1999.11.22 2013.12.19; 2014.02.06; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.02.05; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28;
2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.02; 2016.12.15; 2017.02.23
A Debreceni Egyetem Szolgáltató és Igazgatási Egységeinek Működési Rendje (6. sz. Melléklet) 1999.11.22 2012.06.21; 2013.10.28; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28; 2016.06.01;
2016.06.30; 2017.02.23
A Debreceni Egyetem Minőségbiztosítási Eljárásrendje (7. sz. Melléklet) 2015.04.23  
A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzata (8. sz. Melléklet) 2015.02.05 2016.12.16; 2017.02.24
A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje (9. sz. Melléklet) 2015.02.05 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A DE szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról (10. sz. Melléklet) 1999.11.22 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
Az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje (11. sz. Melléklet) 2000.04.27 2013.06.27; 2013.10.28; 2014.02.06; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.06.25; 2016.02.11; 2016.04.28;
2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A tudományos kutatás szabályzata, a kutatási pályázatok elbírálásának rendje (12. sz. Melléklet) 2000.12.14 2002.05.30
A Debreceni Egyetem Habilitációs Szabályzata (13. sz. Melléklet) 2000.06.29 2008.05.15; 2008.11.13; 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.02.28; 2014.09.25
A DE hallgatói Felvételi Szabályzata (14. sz. Melléklet) 2004.12.02 2013.05.09; 2013.06.27; 2013.12.19; 2014.02.06; 2014.05.15; 2014.06.26; 2015.02.05; 2017.02.23
A DE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (15. sz Melléklet) 2000.11.23 2013.10.28; 2013.12.19; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.02.05; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.06.30; 2016.09.29;2016.12.15; 2017.02.23
A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (16. sz. Melléklet) 2000.11.23 2013.06.27; 2013.10.28; 2013.12.19; 2014.05.15; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen (17. sz. Melléklet) 2003.10.09 2007.04.19; 2008.11.13; 2013.06.27; 2014.05.15; 2015.04.23
A DE hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata (18. sz. Melléklet) 2000.05.25 2003.10.09; 2006.05.25; 2014.05.15
A DE Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzata (19. sz. Melléklet) 2014.06.26  
A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok (20. sz. Melléklet) 2001.06.28 2005.02.01; 2007.11.15; 2014.05.15; 2015.04.23; 2015.10.02
III. Egyéb szabályzatok
A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata (a 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzésekre, ill. fokozatszerzési eljárásokra) 2000.05.25 2012.02.09; 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.12.11
A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata (a 2016. szeptember 1. után megkezdett doktori képzésekre, ill. fokozatszerzési eljárásokra) 2016.04.28 2016.09.29; 2017.02.23
A DE Hallgatói Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Szabályzata 2002.10.10 2008.05.15;2015.06.25; 2016.04.28
A Debreceni Egyetem Konzisztóriumának Működési Rendje 2016.02.09  
Szabályzat a DE kollégiumainak és diákotthonainak működési rendjéről 2000.12.14 2007.12.20
Szabályzat a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről 2008.06.26 2015.04.23
A DE tanulmányi rendszerének működtetési rendje 2015.06.25 2016.09.29
A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex) Angol 2007.11.15  
A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe 2007.11.15 2008.12.18; 2009.06.25; 2011.11.10; 2013.12.19; 2014.12.11; 2015.06.25; 2016.02.11; 2016.12.15
A Debreceni Egyetem Tájékoztatási Rendje 2017.02.23  
DEHDK alapszabály 2000.05.25 2007.06.21; 2007.11.14; 2008.04.09; 2009.04.08; 2012.06.21; 2012.12.20; 2015.12.17
A DE Minőségügyi kézikönyve 2005.10.13 2007. 04.19; 2011.02.17
Iratkezelési Szabályzat 2002.03.28 2009.12.21; 2010.12.16; 2011.12.15; 2012.12.20; 2013.12.19; 2014.09.25; 2015.12.17
Lakástámogatási Szabályzat 2016.06.30  
A DE vagyonkezelésében lévő lakások bérletének és használatának szabályzata 2015.04.23  
A nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje 2015.04.23  
Honosítási Szabályzat 2000.05.25 2001.10.04
A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok szabályzata 2000.06.29 2000.10.19; 2003.06.26
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata 2000.06.29  
Erasmus + szabályzat 2015.06.25  
A diákhitel intézményi feladatainak szabályzata 2001.11.08  
A DE Szabályzata a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatban fizetendő díjakról 2002.06.27  
A DE átoktatási szabályzata 2002.10.10 2006.03.30; 2007.11.15
Debreceni Egyetem Szerzői Jogi Szabályzat és Publikációs Irányelvek 2015.04.23  
DEENK informatikai szabályzat 2007.06.30  
A Debreceni Egyetemi Kiadó működési szabályzata 2009.11.12 2014.12.11
A DEENK Könyvtárhasználati szabályzata 2001.12.13 2008.04.10; 2013.06.27; 2016.09.29
Gyűjtőköri szabályzat DEENK 2016.02.11  
A DEENK könyvtári hálózatának szabályzata 2013.06.27.  
Szabályzat a muzeális értékű dokumentumok kezelésére és elfogadására 2015.06.25  
A DE informatikai rendszerének felhasználói szabályzata 2005.03.24 2011.10.06
A DE adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2007.04.19 2010.06.24; 2011.12.15; 2016.12.16
DE informatikai rendszerének üzemeltetői szabályzata 2005.03.24 2011.10.06
A DE Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei 2011.10.06  
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának szabályzata 2008.06.26 2008.12.18; 2010.06.24; 2010.11.11; 2012.04.05; 2012.11.08; 2012.12.20; 2014.09.25; 2015.12.17
Öltözködési Kódex 2010.12.16  
Kegyeleti szabályzat 2006.04.07 2013.05.09
Sugárvédelmi szabályzat 2011.10.06 2012.11.08; 2013.10.28; 2015.04.23
Debreceni Egyetem Alumni Szabályzata 2012.04.05  
Debreceni Egyetem Egységes Kártya-Szabályzat 2013.06.27  
DPR szabályzat 2014.12.11  
IV. Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok
V. További dokumentumok
A Debreceni Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiája 2011.11.10  

DE Intézményfejlesztési Terv 2016-2020

E/1. melléklet: Javasolt fejlesztési beavatkozások (EMMI függelék)

E/2. melléklet: EMMI indikátorok

I/1. melléklet: Helyzetértékelés hivatkozásjegyzéke

I/2. melléklet: Helyzetértékelés háttértáblák

I/3. melléklet: Helyzetértékelés ábrajegyzék

I/4. melléklet: Helyzetértékelés táblázatjegyzék

I/5. melléklet: Stratégiai céltérkép

I/6. melléklet: DE Indikátorok

I/7. melléklet: Kockázatelemzés

I/8. melléklet: Időbeli ütemezés

I/9. melléklet: Projektek rendszere

I/10. melléklet: DE Sport stratégia

I/11. melléklet: DE Innovációs Központ

I/12. melléklet: Kisvárdai KFKK fenntarthatósága

I/13A. melléklet: Éves működési tervek

I/13B. melléklet: Intézményi saját bevételek tervezése

2016.03.17  
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Stratégiai Terve 2016-2020 2016.06.30  
DE Esélyegyenlőségi Terve 2007.10.04 2011.01.01; 2014.01.01; 2016.12.15
A DE Kollektív Szerződése 2001.01.01 2008.10.28
Közalkalmazotti Szabályzat 2001.05.24 2006.10.06; 2008.10.02; 2011.06.23; 2014.09.25
VI. Társulási Szerződések
Társulási szerződés az ATOMKI-val 2000.04.27  
Társulási szerződés a DRHE-el 2000.06.29 2015.04.23
Társulási szerződés a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával 2000.10.19  

Tovább a Kancellária weboldalára, a Szabályzatokhoz.