Szolgáltatások

A DE számos szolgáltatást nyújt hallgatóinak, melyek megkönnyítik az egyetemi mindennapokat, az ügyintézést, a hallgatói jogok gyakorlását, a kötelezettségek teljesítését, a közlekedés, étkezés, lakhatás megszervezését, a tanulmányok anyagi feltételeinek megteremtését, valamint segítik a jól-létet, az esélyegyenlőség biztosítását szolgálják, vagy a tanulmányok befejezését követő időszakra irányítják a figyelmet. A szolgáltatások egy köre az egyetem dolgozói által is igénybe vehető.