tanársegéd

 

Debreceni Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet, Észak-amerikai Tanszék

 

tanársegéd

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szemináriumok tartása amerikai irodalom, kultúra és ország-ismereti témákban, részvétel az intézet és a tanszék egyéb oktatási és szervezési feladataiban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, angol szakos diploma,
 • oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság
 • eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése amerikai irodalmi és/vagy kultúratudományi területen
 • szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság
 • legalább egy félév felsőoktatásban szerzett tanítási gyakorlat angol nyelven
 • publikációk és konferencia-részvétel amerikai irodalmi és kulturális témákban
 • a jelölt a pályázatban indokolja, hogyan tud részt venni a tanszék profiljának szélesítésében

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél, publikációs lista
 • iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló dokumentumok másolata, doktori képzésben való részvétel igazolása
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . Angol-Amerikai Intézet Dr. Laczkó Tibor intézetigazgató részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11788/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A legjobb pályázatot benyújtó jelölteknek egy szóbeli felvételi fordulón is részt kell venniük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja - 2016. november 2.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. november 2.

 

 

Hirdető egység neve: 
DE BTK Angol-Amerikai Intézet, Észak-amerikai Tanszék
Érvényes ettől: 
szerda, 2016, november 2
Érvényes eddig: 
csütörtök, 2016, november 17
Hirdetés típusa: 
Belső álláshirdetések