TUDÓS EGYETEM

A Debreceni Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények közül a legszélesebb tudományterületi spektrumban folytat alap-, mester- és doktori képzést és végez magas szintű alap- és alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységet. A képzés és kutatás szakmai színvonalára garanciát jelent az oktatók és kutatók magas szintű tudományos minősítettsége, a nagyszámú akadémikus és MTA Doktora.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató és kutató több mint 70 %-a rendelkezik tudományos minősítéssel. Az intézményben egyetemi tanárként, illetve professzor emeritusként dolgozó akadémikusok száma 26 fő. Évente átlagosan 8-10 oktatónk szerzi meg a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet, a teljes munkaidőben alkalmazottak között számuk meghaladja a 120 főt.

A Debreceni Egyetemen működik Magyarország első „Mentor Oscar” díjas tehetséggondozó programja (DETEP), amely a Magyar Tehetségsegítő Társaság által akkreditált „kiváló tehetségpont.” A DETEP célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását. A program részeként olyan pályamodellt és lehetőségeket nyújtunk a hallgatók számára, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. Egységes rendszerben működnek a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, valamint az önképzőkörök. A tehetséggondozás rendszere egybeillesztődött a doktorképzéssel és a középiskolai tehetséggondozás egyetemi formáival.

Doktori iskoláink száma jelenleg 24, a tudományos utánpótlás képzése hat tudományterületen, összesen 25 tudományágban folyik. Évente közel 200 hallgató szerzi meg tudományos (PhD) fokozatát, díszdoktoraink a világ elismert tudósai. Egyetemünk aktív tagja az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) doktori tanácsának (CDE).

A kutatási infrastruktúra meghatározó eleme a második nemzeti könyvtárként is működő, 5,5 milliós dokumentum-állománnyal rendelkező DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK). Az 1918 óta működő DEENK a hagyományos könyvtári funkciók mellett bekapcsolódik az egyetem tudományos és kulturális életébe is. A tudományos kommunikáció globális fejlődési trendjének megfelelően nyílt hozzáférésű intézményi repozitóriumot (DE digitális archívum (DEA), http://dea.lib.unideb.hu) üzemeltet. A Debreceni Egyetem a Berlini deklaráció aláírásával, publikációs adatbázis és a repozitórium működtetésével törekszik arra, hogy kutatói tudományos teljesítményének maximális láthatóságát, impaktját biztosítsa. Egyetemi feladatain túl országos és regionális funkciókkal, széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel szolgálja az oktatást, kutatást, gyógyítást és művészeti alkotómunkát.