Szabályzatok

Szabályzat neve Elfogadva Módosítva
A Debreceni Egyetem alapító okirata 2011.08.01 2013.03.21; 2015.01.07; 2015.08.27; 2016.08.25; 2016.12.28
I. Szervezeti és működési szabályzat 2015.02.05 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28; 2016.06.01; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.01; 2017.01.01; 2017.02.23
2. számú melléklet DE organogram 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01; 2016.06.30
3. számú melléklet DE Kancellária ügyrend 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01
DE Kancellária organogram 2015.02.05 2015.06.25; 2016.06.01
4. számú melléklet A Szenátus tagjainak választási szabályzata 1999.11.22 2006.06.22; 2016.03.17; 2016.10.27; 2016.12.02
A Szenátus tagjainak megválasztására irányuló eljárás szervezetei és eljárásuk részletes szabályai 2016.09.29 2016.10.27
A Szenátus összetétele 2017. január 1-jétől az SzMSz 13. §-a szerint 2007.01.01  
5. számú melléklet Karok működési rendje 1999.11.22 2013.12.19; 2014.02.06; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.02.05; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28;
2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.02; 2016.12.15; 2017.02.23
6. számú melléklet  A Szolgáltató és Igazgatási Egységek Működési Rendje 1999.11.22 2012.06.21; 2013.10.28; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.04.28; 2016.06.01;
2016.06.30; 2017.02.23
7. számú melléklet Minőségbiztosítási Eljárásrend 2015.04.23  
9. számú melléklet A Debreceni Egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 1999.11.22  
A Debreceni Egyetem Konzisztóriumának Működési Rendje 2016.02.09  
II. Az SZMSZ részét képező, de külön megalkotott szabályzatok
A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje 2015.02.05 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A DE szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 1999.11.22 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
Az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata 2000.04.27 2013.06.27; 2013.10.28; 2014.02.06; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.04.23; 2015.06.25; 2016.02.11; 2016.04.28;
2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A tudományos kutatás szabályzata, a kutatási pályázatok elbírálásának rendje 2000.12.14 2002.05.30
A DE hallgatói felvételi szabályzata 2004.12.02 2013.05.09; 2013.06.27; 2013.12.19; 2014.02.06; 2014.05.15; 2014.06.26; 2015.02.05; 2017.02.23
A DE tanulmányi és vizsgaszabályzata 2000.11.23 2013.10.28; 2013.12.19; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.02.05; 2015.04.23; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.03.17; 2016.06.30; 2016.09.29;2016.12.15; 2017.02.23
A Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata 2000.11.23 2013.06.27; 2013.10.28; 2013.12.19; 2014.05.15; 2014.09.25; 2014.12.11; 2015.06.25; 2015.10.02; 2015.11.05; 2015.12.17; 2016.02.11; 2016.04.28; 2016.06.30; 2016.09.29; 2016.12.15; 2017.02.23
A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen 2003.10.09 2007.04.19; 2008.11.13; 2013.06.27; 2014.05.15; 2015.04.23
A DE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata 2000.05.25 2003.10.09; 2006.05.25; 2014.05.15
A DE hallgatóinak baleset-megelőzési és munkavédelmi szabályzata 2014.06.26  
Szabályzat a DE kollégiumainak és diákotthonainak működési rendjéről 2000.12.14 2007.12.20
A DE Hallgatói Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Szabályzata 2002.10.10 2008.05.15;2015.06.25; 2016.04.28
A DE doktori szabályzata (a 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzésekre, ill. fokozatszerzési eljárásokra) 2000.05.25 2012.02.09; 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.05.15; 2014.06.26; 2014.12.11
A DE doktori szabályzata (a 2016. szeptember 1. után megkezdett doktori képzésekre, ill. fokozatszerzési eljárásokra) 2016.04.28 2016.09.29; 2017.02.23
A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok 2001.06.28 2005.02.01; 2007.11.15; 2014.05.15; 2015.04.23; 2015.10.02
A DEOEC Napközi Otthonos óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2012.04.05  
III. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok
Gazdálkodási Szabályzat 2015.02.05 2016.12.16
Munkavédelmi szabályzat 2001.11.08 2007.04.19; 2009.11.12; 2016.12.16
Tűzvédelmi szabályzat 2001.11.08 2007.04.19; 2009.11.12; 2013.05.09; 2015.04.23
A Debreceni Egyetem dohányzási rendje 2015.04.23  
Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2001.11.08 2007.05.24; 2015.10.03
Selejtezési szabályzat 2001.11.08 2007.05.24; 2015.10.03
Közbeszerzési eljárási szabályzat 2002.03.28 2011.05.19; 2012.02.09; 2013.02.14; 2013.10.28; 2014.02.06; 2014.05.15; 2015.04.23; 2015.11.06; 2017.02.24
Szerződéskötés eljárási rendje 2015.02.05  
Pályázati Szabályzat      Melléklet 2002.03.28 2015.06.25; 2016.12.16
Pénzkezelési és értékkezelési szabályzat 2014.02.06 2015.01.01
DE számviteli politikája 2015.06.25 2016.01.01
Szabályzat a képzési és létesítmény-fenntartási előirányzat felosztásáról 2002.05.30  
Eszközök és források értékelési szabályzata 2002.06.27 2009.06.25; 2015.01.01; 2016.01.01
Számlarend 2015.06.25 2016.01.01
Vagyongazdálkodási szabályzat 2014.09.25 2016.12.16
Versenyeztetési szabályzat 2014.09.25 2016.12.16
Gazdasági társaságok tulajdonkezelési szabályzata 2012.04.05 2015.10.03; 2016.12.16
Önköltségszámítási szabályzat 2002.03.28 2015.10.03
Külföldi kiküldetés szabályzata 2015.12.17 2016.07.01
Behajtási és parkolási rend 2016.01.01  
Belső kontroll szabályzat 2016.12.16  
Munkába járás költségeinek megtérítése 2016.12.16  
Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata 2016.12.16  
IV. Egyéb szabályzatok
Szabályzat a Debreceni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a bennük tárolt személyes adatok védelméről 2008.06.26 2015.04.23
A DE kollektív szerződése 2001.01.01 2008.10.28
A DE tanulmányi rendszerének működtetési rendje 2015.06.25 2016.09.29
A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex) Angol 2007.11.15  
A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe 2007.11.15 2008.12.18; 2009.06.25; 2011.11.10; 2013.12.19; 2014.12.11; 2015.06.25; 2016.02.11; 2016.12.15
A Debreceni Egyetem Tájékoztatási Rendje 2017.02.23  
DEHDK alapszabály 2000.05.25 2007.06.21; 2007.11.14; 2008.04.09; 2009.04.08; 2012.06.21; 2012.12.20; 2015.12.17
A DE Minőségügyi kézikönyve 2005.10.13 2007. 04.19; 2011.02.17
A Társadalmi Tanács működési rendje 2000.09.01  
Közalkalmazotti szabályzat 2001.05.24 2006.10.06; 2008.10.02; 2011.06.23; 2014.09.25
Iratkezelési Szabályzat 2002.03.28 2009.12.21; 2010.12.16; 2011.12.15; 2012.12.20; 2013.12.19; 2014.09.25; 2015.12.17
Lakástámogatási Szabályzat 2016.06.30  
A DE vagyonkezelésében lévő lakások bérletének és használatának szabályzata 2015.04.23  
A nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje 2015.04.23  
Szabályzat a normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról 2000.05.25  
Honosítási Szabályzat 2000.05.25 2001.10.04
Habilitációs Szabályzat 2000.06.29 2008.05.15; 2008.11.13; 2013.03.28; 2013.05.09; 2014.02.28; 2014.09.25
A Pedagógus továbbképzés szabályzata 2000.06.29  
A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok szabályzata 2000.06.29 2000.10.19; 2003.06.26
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata 2000.06.29  
Erasmus + szabályzat 2015.06.25  
A diákhitel intézményi feladatainak szabályzata 2001.11.08  
A DE Szabályzata a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatban fizetendő díjakról 2002.06.27  
A DE átoktatási szabályzata 2002.10.10 2006.03.30; 2007.11.15
Debreceni Egyetem Szerzői Jogi Szabályzat és Publikációs Irányelvek 2015.04.23  
DEENK informatikai szabályzat 2007.06.30  
A Debreceni Egyetemi Kiadó működési szabályzata 2009.11.12 2014.12.11
A DEENK Könyvtárhasználati szabályzata 2001.12.13 2008.04.10; 2013.06.27; 2016.09.29
Gyűjtőköri szabályzat DEENK 2016.02.11  
A DEENK könyvtári hálózatának szabályzata 2013.06.27.  
Szabályzat a muzeális értékű dokumentumok kezelésére és elfogadására 2015.06.25  
A DE informatikai rendszerének felhasználói szabályzata 2005.03.24 2011.10.06
A DE adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2007.04.19 2010.06.24; 2011.12.15; 2016.12.16
DE informatikai rendszerének üzemeltetői szabályzata 2005.03.24 2011.10.06
A DE Informatikai Szolgáltató Központ informatikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó folyamatok biztonsági elemei 2011.10.06  
Idegennyelvi Központ SZMSZ 2002.05.30  
DE esélyegyenlőségi terve 2007.10.04 2011.01.01; 2014.01.01
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának szabályzata 2008.06.26 2008.12.18; 2010.06.24; 2010.11.11; 2012.04.05; 2012.11.08; 2012.12.20; 2014.09.25
Szabályzat a rektor feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 2003.11.06  
Öltözködési Kódex 2010.12.16  
Kegyeleti szabályzat 2006.04.07 2013.05.09
Sugárvédelmi szabályzat 2011.10.06 2012.11.08; 2013.10.28; 2015.04.23
Debreceni Egyetem Alumni Szabályzata 2012.04.05  
Debreceni Egyetem Egységes Kártya-Szabályzat 2013.06.27  
DPR szabályzat 2014.12.11  
V. Társulási szerződések
Társulási szerződés az ATOMKI-val 2000.04.27  
Társulási szerződés a DRHE-el 2000.06.29 2015.04.23
Társulási szerződés a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával 2000.10.19  
VI. Egyéb dokumetumok
A Debreceni Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiája 2011.11.10  

DE Intézményfejlesztési Terv 2016-2020

E/1. melléklet: Javasolt fejlesztési beavatkozások (EMMI függelék)

E/2. melléklet: EMMI indikátorok

I/1. melléklet: Helyzetértékelés hivatkozásjegyzéke

I/2. melléklet: Helyzetértékelés háttértáblák

I/3. melléklet: Helyzetértékelés ábrajegyzék

I/4. melléklet: Helyzetértékelés táblázatjegyzék

I/5. melléklet: Stratégiai céltérkép

I/6. melléklet: DE Indikátorok

I/7. melléklet: Kockázatelemzés

I/8. melléklet: Időbeli ütemezés

I/9. melléklet: Projektek rendszere

I/10. melléklet: DE Sport stratégia

I/11. melléklet: DE Innovációs Központ

I/12. melléklet: Kisvárdai KFKK fenntarthatósága

I/13A. melléklet: Éves működési tervek

I/13B. melléklet: Intézményi saját bevételek tervezése

2016.03.17  
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Stratégiai Terve 2016-2020 2016.06.30  

Tovább a Kancellária weboldalára, a Szabályzatokhoz.